Historia

Pomysłodawcą utworzenia klubu w Barlinku był Jan Augustyniak, szef wydziału łączności LOK w Szczecinie. On to w 1974 roku zaproponował Stanisławowi Smoleniowi (radiotelegrafiście z wojska) założenie klubu.Stanisław w grudniu 1974 roku zdał egzaminy i otrzymał indywidualną licencję nadawczą a już 10.01.1975 odbyło się pierwsze zebranie założycielskie klubu Łączności Ligi Obrony Kraju przy ZUO BOMET.

Pomimo braku licencji klub rozpoczął swoją działalność, otrzymując do dyspozycji pomieszczenie w Zakładowym Domu Kultury „Panorama” (ul. Podwale 9), gdzie swoją siedzibę ma do dnia dzisiejszego.

Z biegiem lat w klubie pojawiali się kolejni krótkofalowcy posiadający licencje nadawcze.

Przez długi okres czasu członkowie klubu pracowali na radiostacji RBM-1, która miała moc wyjściową 1W oraz antenie typu LW. Po roku czasu prezes klubu zbudował wzmacniacz oparty na lampie 6P36S i od tego czasu można było nadawać z mocą 50W.

Podczas zmiany Województw w Polsce klub znalazł się w woj. Gorzowskim, przez co zmienił znak z SP1KRF na SP3KRF. Klub licznie reprezentował woj. Gorzowskie i zajmował wysokie miejsca w zawodach: SP-K, Łowy na lisa, Wielobój łączności oraz w zawodach w szybkiej telegrafii.

Pomimo najlepszych osiągnięć LOK nie wspierał jednak klubu pod względem sprzętowym. Na początku 1998 roku Marek Marchwicki SP3IOX zaproponował pomoc w załatwieniu kupna fabrycznego urządzenia nadawczego pod warunkiem zerwania przynależności do LOK i tak się też stało.

1 lutego 1998 „Klub Łączności LOK SP3KRF” odszedł od Ligi Obrony Kraju stając się niezależny i zaczął funkcjonować pod nazwą „Barlinecki Klub Krótkofalowców SP3KRF”. Marek Marchwicki dotrzymał obietnicy i klub otrzymał nowy transceiver KENWOOD TS 450S. W 1999 ponownie nastąpiła zmiana województw i klub wrócił do swojego pierwotnego znaku SP1KRF.

13 czerwca 2013 roku w ramach współpracy z Obroną Cywilną odbyło się uroczyste przekazanie nowego transceivera Kenwood TS-590, zakupionego dla klubu przez Urząd Miasta i Gminy Barlinek.

W 2013 roku powstała również grupa contestowa, reprezentująca klub w zarówno krajowych jak i międzynarodowych zawodach krótkofalarskich. Klub specjalnie na tą okoliczność otrzymał znak contestowy 3Z1K i do dziś zajmuje czołowe miejsca w zawodach, zarówno w Polsce jak i na świecie.

10 lutego 2016 roku w ramach współpracy z Obroną Cywilną otrzymaliśmy od Urzędu Miasta i Gminy Barlinek wzmacniacz Alpin 100. W uroczystości przekazania wzięli udział m.in Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Przewodniczący RM Mariusz Maciejewski, Dyrektor BOK Brygida Liśkiewicz, Prezes SP1KRF Stanisław Smoleń oraz członkowie klubu.